carbondioxide

Troska o środowisko naturalne jest dla nas jednym z najważniejszych wyzwań, dlatego na każdym kroku ograniczamy nasze oddziaływanie na środowisko m.in. poprzez redukcję zużycia energii oraz segregację odpadów. Ponadto wspieramy schroniska dla bezdomnych zwierząt, kampanie pomagające potrąconym zwierzętom a także bierzemy czynny udział corocznej akcji sadzenia drzew w Beskidach.

Certyfikat_Omen_Tattoo